Hạt hạnh nhân có nhiều phenol, flavonoid, axit phenolic

Hạt hạnh nhân có nhiều phenol, flavonoid, axit phenolic