Hạt chia bao nhiêu tiền 1kg

Hạt chia bao nhiêu tiền 1kg